Pr-Brief
Mk St. Remigius Klimmen
PR - Brief
Mannenkoor 1956 - 2024
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
secretariaat: Zwaluwstraat 9, 6414VV Heerlen telefoon: 045-522 66 18 email: gmeeuse1@gmail.com website: www.sintremigius.nl Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0125.9945.83. t.n.v. “MK St. Remigius” Klimmen, januari 2022 Geachte mevrouw, heer, Het is voor iedere vereniging van groot belang zich gesteund te voelen door sympathisanten. Voor onze vereniging zijn dat mensen die de mannenkoorzang een warm hart toe dragen en genieten van onze concerten en overige uitvoeringen. Het Mannenkoor is bijzonder trots op haar “Vrienden van Remigius”. De doelstelling van deze vriendenclub is morele en financiële ondersteuning van het mannenkoor. Maar in ruil daarvoor ontvangen de leden ook enkele extra’s zoals: * deelname tegen een gereduceerd tarief aan ons jaarlijks Remigiusfeest; * speciale gast bij Remigiusactiviteiten; * in noodzakelijk een nieuwsbrief met actuele informatie over het koor en een overzicht van het verenigingsprogramma; * en last but not least hoe kan het ook anders: veel zanggenot. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €30,- per persoon. Hopelijk bent ook u iemand die de mannenkoorzang in het algemeen en het Mannenkoor “St. Remigius” in het bijzonder een warm hart toe draagt. U kunt zich aanmelden door bijgevoegd aanmeldingsformulier in te leveren bij het secretariaat en vermeld bedrag over te boeken op bankrekeningnummer NL18 RABO 0125.9945.83. Wij danken u bij voorbaat voor uw sympathie en steun en hopen u tijdens onze concerten en overige uitvoeringen te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Ger Meeuse, secretaris
Zingende mensen gelukkige mensen
Lees onze:
Inhoud onder bewerking