Wat  1. Vaststellen nieuwe werken.2. Bepalen van de uit te voeren   werken voor de uitvoeringen. 3. Welke werken in de mappen moeten komen. 4. Kerstprogramma. 5. Eventuele CD’s. 6. programma voor “uitzingen”. 7. Overleg met derden over aard en wijze van uitvoeringen[Susteren] 8. t.b.v.bovenstaande punten meningen en ideeén v.d.leden peilen.  Wanneer en Hoe  Eens per maand of 6 weken of frequenter als de omstandigheden dat vragen. De Muziekcommissie
Sonja Feenstra, voorzitster (dirigente) Jules Boshouwers, lid Albert Hanzen, beheer muziekstukken Henk Koonen, lid Pavlina Ognianova, pianiste
Wie: Muziekcommissie

In het

“Grand Café”

Klimmenderstraat 8 6343AC Klimmen Dit is nu verbouwd
Waar: ‘in ons verenigingslokaal’
<-- Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe werkt de muziekcommissie
Mk St. Remigius Klimmen
Muziekcommissie
Mannenkoor 1956 - 2024
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
1. Commissieleden kunnen voorstellen doen, maar in depraktijk is het toch doorgaans de dirigent, die met interessante werken komt vanuit zijn voortdurend streven tot vernieuwing van het repertoire. Er wordt ook weleens teruggegrepen op eerder uitgevoerde werken. Bij nieuwe werken wordt de uitvoering zo mogelijk door de comm.leden beluisterd en becommentariëerd, overwogen op geschiktheid voor onze mogelijkheden. 2. Hiervoor doen dirigent en leden voorstellen en na discussie worden conclusies vastgelegd in een programma. Ook hierbij is inbreng van koorleden wenselijk. 3. Dirigent bepaalt met in zijn achterhoofd het oefenschema wat er voor een bepaalde tijd in de oefenmappen hoort te zitten, en daar zorgen Albert en Jules voor. 4. In het verleden werd door twee mensen met het kerkbestuur overlegd hoe de Kerstviering gestalte moet krijgen. Gezien de weinig sprankelende ideeën, die daar uit voortkwamen, is nu besloten door het koor bestuur het in eigen beheer te gaan doen. Dirigent streeft er naar, minstens twee nieuwe werken voor Kerst in te studeren, afhankelijk van de belasting in de periode voor Kerst. 5. De CD ,zo vinden wij, zou een neerslag moeten zijn van in principe nieuwe en ver-nieuwende werken en als zodanig een tijdbeeld moeten geven van onze activiteiten van de laatste jaren, maar ook hier voor zijn jullie ideeën belangrijk. 6. Aangezien de meningen van 43 koorleden erg divers kunnen zijn zal het de kunst van de commissie moeten zijn om hier de grootst gemene deler uit te vormen, en zal niet aan alle specifieke wensen gehoor kunnen gegeven worden. 7. Dit onderwerp is al vele jaren punt van aandacht, maar raakt onder de druk van het jaar- programma soms in de versukkeling. Sinds 2010 is daar al een lijstje voor samengesteld en jullie inbreng kan hierin groot zijn. 8. Wij kunnen moeilijk ieder persoonlijk gaan uithoren omtrent zijn oordeel of programma-ideeën, maar onze e-mail adressen staan hieronder vermeld. Enkele leden hebben al leuke voorstellen via deze weg ingebracht, zo van: luister eens hiernaar, waarna een vermelding van een link op internet volgt. Dit is heel effectief.
De Vrijdagavond is onze -Repetitie-avond- de zaal van ons verenigingslokaal is voor ons geopend van: 20:00 - 22:00 + uur en voor overige geplande activiteiten
Lees onze: